Solpaneler Stockholm hur går det till?

Generellt sett kan man dela upp solpaneler i två olika grupper: tunnfilmssolceller och solpaneler med kristallina solceller. Kristallina celler är de som används mest idag tack vare att de har högre verkningsgrad än tunnfilmsceller. Tunnfilmssolceller tillverkas av kisel som doppas några olika ämnen för att få den önskade funktionen. Kristallina celler kan också delas upp i två grupper, polykristallina eller multikristallina och monokristallina celler.

Ur ett historiskt perspektiv har solceller varit dyra och har till största del använts på platser där det inte finns något vanligt elnät, det kan vara sommarstugor, satelliter och fyrar och andra otillgängliga platser. Solceller har prismässigt rasat ordentligt mellan 2000 och 2012 tack vare bättre teknik och att produktionskapaciteten i världen har byggts ut ordentligt. Tack vare att priset har sjunkit har marknaden vuxit med i snitt cirka 40 % sedan år 2000 och i slutet av 2011 fanns det cirka 64 GW solcellskapacitet installerat i världen, 98% av denna kapacitet utgjordes av system uppkopplade på olika nationella elnät.

Inom den fysikaliska kemin pågår ständig forskning om hur man kan effektivisera solcellers effekt vid produktion.

Läs mer om solceller och solpaneler Stockholm på combiconsult.se där finns det en hel del matnyttig information om viktiga begrepp att känna till, praktisk information om till exempel. riktning och lutning med mera.

Innan man bestämmer sig för att investera i solcellsteknologi är det alltid bra att rådfråga experter inom ämnet. Dessa experter har ofta arbetat länge med teknologin och kan därför besvara frågor som intresserade eller nyfikna har. Experter inom området kan också ge en uppskattning på vad en solcellsinstallation skulle kosta och hur mycket kilowattimmar ett system skulle kunna generera på en specifik tomt eller tak.

Solpaneler är en del av framtiden och kommer således bli allt mer vanligare, effektivare och framförallt billigare. Det är bara en tidsfråga innan en majoritet av elen som konsumeras kommer från solceller och andra förnybara energikällor.