Solceller i Sverige

I Sverige har solcellsmarknaden vuxit lite långsammare än i de främsta länderna inom solceller i världen, men är nu på frammarsch. Det installerades totalt 4,3 MW solcellskapacitet i Sverige år 2011, vilket då var en ökning från 2010 då endast 2,7 MW installerades. 2011 fanns det sammanlagt ungefär 15,75 MW installerat i Sverige, detta ger produktionseffekt på ungefär 15 GWh el per år. Marknaden växer nu ordentligt tack vare att priset i Sverige för både moduler och kompletta nyckelfärdiga system sjönk kraftigt under 2010 och 2011, priserna mer än halverades och utvecklingen fortsätter åt det hållet. I slutet av 2011 var priset för en enskild modul cirka 19 kr/W (exklusiv moms) och den vanligaste sorten av förinstallerade system för villatak kostade runt 32 kr/W. Under 2012 ökade takten än mer och då installerades det 8,3 MW, 2013 fortsatte det att öka då installerades 19 MW i Sverige, vilket totalt sett ger en maximal effekt på 43,1 MW under slutet av 2013.